อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตำ บ ล ห น อ ง ก ร ะ ทุ่ ม ยิ น ดี ต่ อ น รั บ
 
 
ปรึกษาการขอเปิดกรอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้  10877 38 8 พ.ย. 2560
เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   23756 16 19 ก.พ. 2560
อบต หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ บุรีรัมย์ รับโอน เจ้าพนักงานการเงิน และบัญขี เจ้าพนักงานไฟฟ้า  2825 6 21 ส.ค. 2558
อบต.หลุมเข้า  2414 0 1 ก.ค. 2557
มติ ก.ประจำเดือน พ.ย ออกหรือยังครับ  667 0 29 พ.ย. 2556
อบต.ไหนรับโอนย้ายจพง.การเงินฯบ้างค่ะ  5200 20 27 พ.ย. 2556
เงินเพิ่มของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  650 0 23 พ.ย. 2556
ขอ มติ ก.อบต.ส.ค. 56  667 0 13 ก.ย. 2556
ต้องการโอนไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการหรือตำแหน่งเกื้อ * * * ล ในจังหวัดอุทัยธานี   855 1 1 ส.ค. 2556
อยากทราบมติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี  2465 4 7 ก.ค. 2556
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player