อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตำ บ ล ห น อ ง ก ร ะ ทุ่ ม ยิ น ดี ต่ อ น รั บ
 
   วัดวังสาลิกา  (จังหวัด อุทัยธานี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดวังสาลิกา
 
ที่ตั้ง : ม.4 บ้านวังสาลิกา ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
 
ข้อมูล : อุโบสถวัดวังสาริกา เป็นอุโบสถที่แปลกกว่าอุโบสถที่พบเห็น คือ มีฝาผนังเป็นไม้ กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร หน้าบันเป็นลวดลายปูนปั้นแสดงภาพพระพุทธประวัติ พื้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูน ส่วนลายบนประตูเฟี้ยม เป็นลายภาพสัตว์ในป่าหิมพานต์ มีพระทศพลเป็นพระประทาน หล่อด้วยทองเหลือง ซึ่งนำมาจากการบริจาคทั้งสิ้น
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 1517 ท่าน         
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player