หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 2562 ภาษีโรงเรือง ยื่นแบบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนขวาง      18 มิ.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สว่างแจ้งสบายใจ   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ   18 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไผ่แบน   ประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน ปี 2561   18 มิ.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ระบำ      18 มิ.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองฉาง   ประกาศ เทศบาลตำบลหนองฉางเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพีรดา พรมจันทึก   18 มิ.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองฉาง   ประกาศ เทศบาลตำบลหนองฉางเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุไรรัตน์ อยู่ระหัส   18 มิ.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านบึง   พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย   18 มิ.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองหลวง   โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ทบทวนแผนพัฒนาน้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   18 มิ.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงมะนาว บ้านนายมด บุญมา หมู่ที่ 6   18 มิ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำซึม   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่องมาตรการป้องกันและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   18 มิ.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2902/td>
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player