หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 2562 ภาษีโรงเรือง ยื่นแบบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม   14 ธ.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หนองกระทุ่ม   12 ธ.ค. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   11 ต.ค. 2561 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพังกระบวนการจัดเการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุก   14 พ.ค. 2561 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   14 ก.พ. 2560 888
ข่าวประชาสัมพันธ์   (ตอบแบบรับวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT)    8 พ.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเผาในที่ดล่งและพื้นที่การเกษตร   15 ก.พ. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562   21 ม.ค. 2562 22
สขร.   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   21 ม.ค. 2562 23
สขร.   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561   21 ม.ค. 2562 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player