อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตำ บ ล ห น อ ง ก ร ะ ทุ่ ม ยิ น ดี ต่ อ น รั บ
 
 
โครงการอบรมฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม โดยสำนักงานปลัด (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม และศึกษาดูงานด้านการปฎิบัติการด้านป้องกันภัยฯ ณ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ และค่ายฝึกหาดยาว โดยมี นายสมกิจ นวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เป็นประธานในพิธีดังกล่าวและได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 15.03 น. โดย คุณ รุ่งเรือง เกตุเมือง

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player