อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตำ บ ล ห น อ ง ก ร ะ ทุ่ ม ยิ น ดี ต่ อ น รั บ
 
 
กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่ม  
 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม โดยนายสมกิจ นวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ร่วมกับ รพ.สต.หนองกระทุ่มและ รพ.สตคอดยางได้ร่วมกัันกิจกรรมให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกระทุ่ม   ณ.วัดหนองขุย โดยมีผู้สูงอายุร่วมเข้ากิจกรรมังกล่าว
จำนวน 140 ท่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 15.01 น. โดย คุณ รุ่งเรือง เกตุเมือง

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player