อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตำ บ ล ห น อ ง ก ร ะ ทุ่ ม ยิ น ดี ต่ อ น รั บ
     


 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2558 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2558 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของอบต.(ฉบับที่7) พ.ศ.2558 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2      3   
     
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player